1951: Briefwisseling met het mobilisatiekruis district secretaris Heutz, Nuth.

Dhr. Berkmans geeft een overzicht van de activiteiten van de afgelopen tijd. Van bijwonen van buurtvergaderingen tot het leveren van een erewacht voor de “Sterre der Zee”. Aan cohesie ontbreekt het geheel niet in de gemeenschap. De leden staan overal klaar voor.