Jaar Thema 2020: Verhalen om nooit te vergeten.

Het jaarthema 2020 van het nationaal comité herdenkingen stopt niet na 4 mei. Het is een begin van een nieuw herdenkingsjaar. Hier vind u de ” verhalen om nooit te vergeten”! Aangedragen door mensen die hun verhaal niet verloren willen gaan.

Woorden uit de jaarthematekst 2020 Door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel.

Dat vrijheid niet gebouwd wordt op grote mooie woorden, maar tot stand komt door kleine concrete daden. Daden in ons eigen huis, onze eigen levens. Daden om conflicten – groot of klein – te voorkomen. Daden om onrecht, ongelijkheid en onderdrukking uit te bannen. Daden om je medemens te laten weten dat hij of zij telt – net als jijzelf.

Die daden – groot en klein – vormen de basis voor nieuwe verhalen. Verhalen om met elkaar te delen. Verhalen die ons verbinden.  

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen, 
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.