Gevallenen

Gevallenen in het verzet

In de bezettings jaren 1940-1945 waren ook de verzet strijders in deze regio actief. Ook uit de Geleense gemeenschap namen bewoners het op voor anderen, om te strijden voor een vrije democratie, ondanks de risico’s die hieraan verbonden waren. Het was dan ook niet te voorkomen dat sommige verzet strijders hun leven lieten, door hun gedrevenheid voor anderen in hun gemeenschap op te komen.

 

Gevallenen in de bezetting

In de eerste uren van de bezetting sneuvelde een Soldaat. Hij was niet de enige die bij het verdedigen van het vaderland het leven zou laten. Door een initiatief van zijn vrienden herdachten deze hem jaarlijks. Uiteindelijk kwam er een monument ter nagedachtenis aan alle gevallenen.

 

Gevallenen in Azie

De drang om voor anderen op te komen in humunitaire acties. Ver van huis, in een vreemd land, in een onbekende plaats. Lieten zij hun leven, voor de onbekende medemens, die bedrongen werdt van zijn vrijheid, mening en democratie. Ook de gemeenschap van Geleen Lindenheuvel had en heeft nog …