Het monument

Je ziet twee soldaten “de een is in elkaar gezakt”, hij is dood. Het hoofd is naar de grond gericht. De ander “met helm” is zijn helper. Hij kijkt naar boven, naar de hemel. Hij wil aan God vragen om hen, die voor de vrijheid van ons land om het leven kwamen, te zegenen. Het monument of liever gezegd de beeldhouwer Jean Weerts wil ons, maar speciaal de jongeren die niets van de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt, zeggen: blijf de Lindenheuvelse jonge mannen, die voor onze vrijheid hun jonge leven gaven, herinneren. De twee afgebeelde strijders waarschuwen ons allemaal voortdurend voor het zinloze oorlogsgeweld. ( denk maar een aan de oorlogen in het voormalige Joegoslavie). De twee zijn de symbolen voor onze vrijheid. Het monument werd feestelijk onthuld op 29 augustus 1948, 3 jaar naar het einde van de 2e wereldoorlog. Ieder jaar op 4 mei komen vele mensen naar dit monument, om alle slachtoffers, die hun leven gaven voor andermans vrijheid te herdenken. Speciaal worden de jonge mannen van Geleen herdacht die hun leven gaven