Hen die vielen

Steeds nader kwam de wereldbrand,
een noodkreet klonk van land tot land.
Zij hebben toen die kreet verstaan
en zijn er dan ten strijd gegaan.
Tot ver van hier of in eigen land
waren zij paraat aan grens of strand.
Hun strijd hoe zwaar, zij deden hun plicht
tot zij voor d’ overmacht toen zijn gezwicht
of zijn gevallen op het veld van eer
of de vijand vroeg van hen nog meer
en sleurde hen in krijgsgevangenoord
waar jeugdig leven werd vermoord.

 

Voor onze vrijheid gaven zij hun leven
laat ons allen die hier achter bleven
voor hen die op het slagveld vielen
in eerbied hier nu samen nederknielen
in dit monument deez’ helden herdenken
en d`Here vragen hun d’ eeuwige rust te schenken.

Oud-Strijders wij waren allen in de strijd
wij zijn terug, ons land is nu bevrijd
Zij keerden echter niet meer weer
maar vielen op het veld van eer
Wij eren hen en mogen nooit vergeten
hoe of deez’ helden zich van hunne plichten kweten.